استخراج سنگ تراورتن

استخراج ماده معدني سنگ تزئيني تراورتن با سيم برش الماسه :

استخراج سنگ تراورتن،دستگاه سيم برش الماسه شامل سيم الماسه به طول ۲۵ تا ۴۵ متر ( حداکثر ۱۵۰ متر ) به وسيله يک اينچ با قرقره راهنما ? در يک جهت معين به طور دائم روي سنگ بريده مي شود .
براي اين منظور ابتدا در سنگ دو چال عمود بر هم که محدوده بلوک را تشکيل مي دهد حفلر شده سيم الماس را از آن عبور مي دهند .

دستگاه برش در موقع کار بر روي ريل قرار دارد و با استفاده از امکانات الکترونيکي و هيدروليکي به طور اتوماتيک بر روي ريل جابجا مي شود و با انجام عمل برش خور را به مي کشد .

نيروي کشش سيم که حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کيلو گرم است به صورت ثابت حفظ مي شود . دستگاه وينچ معمولا در فاصله ۵ الي ۸ متري سينه کار قرار مي گيرد .

بدين ترتيب حدود ۱۵ متر از سيم الماسه به طورآزاد کار مي کند . مکانيزم دستگاه به گونه اي است که مي توان با جابجايي و تغيير جهت محور وينچ از حالت افقي به عمودي سنگ را يه طور افقي و يا عمودي بريد .
به منظور خشک کردن سيم الماسه بايد پيوسته آب وارد شيار سنگ شود .

حد اقل آب مورد نياز ۶ تا ۸ ليتر درده دقيقه است که توسط پمپ آب پيش بيني شده در معدن و از مخازن آب تامين خواهد شد .

سيم الماسه حامل سيگمنت هاي الماسي به صورت حلقه هايي به قطر ۱۰ تا ۱۱ ميلي متر است که روي سيم کابل فولادي به قطر ۵ ميلي متر قرار مي گيرد و در فواصل بين سگمنت ها سيم فنرهاي فولادي و اتصلات ايمني قرار دارد .

تعدا د سيگمنت ها در هر متر طول سيم الماسه به حدود ۳۳ عدد است که به فواصل ۲۵ تا ۳۲ ميلي متر از يکديگر قرار مي گيرند.

در روش برش سنگ با سيم برش الماسه پس از آمادگي بتدايي طول در صورتي که سه سطح آزاد وجود داشته باشد ، جهت استخراج بلوک کافي است.

يک حفاري عمودي از سطح بالاي سينه کار تا کف سينه کار ( نقطه(B با عمق مورد نظر ( نقطه B ) و سپس در حفاري افقي از نقاط C , A تا نقطه B ( طول هاي DA وDC قبلا با توجه به شرايط طول انتخاب شده اند) صورت پذيرد .
سيم الماسه از داخل چال هاي عمودي و افقي عبور کردهA’B’BA) ) و سپس دور يک چرخ بسته شده که چرخ نيز توسط محرک ديزلي يا الکتريکي به حرکت در مي آيد .

مسير گردش سيم مطابق شکل شماره ۲ در امتداد فلش باشد . در اين وضعيت قسمت فوقاني تحت کشش بوده که باعث برش سنگ تراورتن شده در حالي که قسمت پايين سيم تحت کشش نمي باشد.

برش افقي بايد زماني صورت گيرد که برش عمودي کوه هنوز انجام نگرفته است . زيرا در غير اين صورت در انتهاي برش افقي امکان دارد بلوک سنگ  تراورتن از کوه جداشده و سيم برش را که در حالت افقي کار مي کند له نمايد.

حمل و نقل بلوک هاي ماده معدني

پس از مرحله برش براي جدا کردن بلوک بريده شده از سينه کار ، از جک هاي هيدروليک و يا لشتک هاي هواي فشرده استفاده مي گردد .

جک هاي هيدروليکي توسط يک پمپ هيدروليکي راه انداز مي شود . اين جک قدرت زيادي دارند به طوري که با دو عدد از آنها مي توان بلوک هاي سنگ را تا وزن ۳۵۰ تن حرکت داد .
بالشتک هاي هواي فشرده از الياف مصنوعي و لاستيک مقاوم ساخته شده و ابعاد آنها حدود۴ x60x60 سانتي متر است . ابتدا بالشتک ها را وارد شيار حاصل از برش نموده آنگاه شير هواي فشرده کمپرسور را باز مي کنند . هواي فشرده با فشار ۷ آتمسفر وارد بالشتک مي شود . در نهايت بالشتک مي شود . در نهايت بالشتک با فشاري معادل ۵۰۰ آتمسفر به سنگ جانبي فشار وارد مي کند که رد اثر آن بلوک سنگ به حرکت در آمده و از سينه کار دور مي شود تا در کاميون بارگيري گردد .