انواع سنگ نمای ساختمان و ویژگی آنها

انواع سنگ نمای ساختمان و ویژگی آنها انواع سنگ نمای ساختمان وویژگی آنها نمای ساختمان چیست؟ نمای ساختمان از اصلی ترین ارکان هر سازه از منظر طراحی و ساخت می باشد به نحوی که در عمل نمای ساختمان شناسنامه و هویت آن سازه را معرفی می‌نماید و نشانگر ذوق و هنر مالک و سازنده است.