تراورتن و ویژگی ها وکاربرد آن

تراورتن و ویژگی ها وکاربرد آن تراورتن و ویژگی ها وکاربرد آن سنگ تراورتن از جمله سنگ های رسوبی تشکیل شده از رسوبات چشمه های آب گرم است. این سنگ ظاهری بسیار زیبا داشته و از آن به عنوان سنگ های زینتی و نمای ساختمان های مسکونی و اداری استفاده می گردد. سنگ تراورتن در