دانستی های سنگ تراورتن(نصب)

دانستی های سنگ تراورتن(نصب) دانستی های سنگ تراورتن(نصب) سنگ تراورتن چه ساختاری دارد؟ دانستی های سنگ تراورتن(نصب)   سنگ تراورتن از جمله سنگ های تزیینی می باشد و نوعی سنگ آهک متخلخل است. این سنگ از ته نشین شدن بر اثر آب داغ و یا آب سرد در غارها به وجود می آید. این سنگ دارای