تفاوت سنگ تراورتن با مرمربت

تفاوت سنگ تراورتن با مرمربت تفاوت سنگ تراورتن با مرمربت تفاوت سنگ تراورتن با مرمربت سنگ تراورتن به دو شکل اسلب و ۴۰ طول در کارخانه های ایران فرآوری می شود. سنگ اسلب تراورتن اغلب برای مکان های لوکس یا ویژه استفاده می شود که سایز های بزرگ یا خاص مد نظر مدیران پروژه می باشد. سنگ اسلب