سنگ تراروتن مرغوب چه ویژگی هایی دارد؟

سنگ تراروتن مرغوب چه ویژگی هایی دارد؟ سنگ تراروتن مرغوب چه ویژگی هایی دارد؟ چکیده: سنگ های تراورتن فراوانی در ایران وجود دارد و باتوجه به انواع سنگ تراورتن در زمینه های این بخش و همچنین کاربرد گسترده ان در ساختمان سازی ، شناسایی انواع آن ها بر اساس ویژگی های ذاتی برای تمامی مهندسان صنعت