تراورتن شکلاتی چه نوع تراورتنی است؟

تراورتن شکلاتی چه نوع تراورتنی است؟ تراورتن شکلاتی چه نوع تراورتنی است؟ کوتاه تراروتن رابشناسید. تراورتن یکی از انواع سنگ های آهکی است که از دسته ی سنگ های ساختمانی به شمار می آید. این سنگ به جا مانده رسوبات دریاها، رود خانه ها ، چشمه ها آب گرم و یا رسوبات آب های معدنی